Management

The welfare of animals in our country is still very low. It needs more efforts from the stakeholders who have volunteered to protect animals rights. Awareness on animals rights is missing in most Areas in our country.This has compeled us to prepare strategic plan which includes a program to provide education to the society on the welfare of animals and persuade cruelty against animals.

THIS BELOW IS THE T.S.P.C.A’s MANAGEMENT

CHAIRMAN

Dr. Sinare Y.Sinare

VICE CHAIRMAN

Mama Anastansia V.K.Mmuni

 

TREASURER
Raphael Leonard

“human development largely depend on animals activities, without them nothing will going on. As a treasurer i have to make sure that there is a strong budget concerning animals welfare and fund are properly allocated to meet their need: good shelter, food and well medical treatment”

EXECUTIVE COMMITEE
Bw.Ramadhani Kampila

“Nikiwa mtetezi wa haki za wanyama nina kusudi kubwa la kuhakikisha kuwa sheria za wanyama zinafwata na kutekelezwa ili ukatili dhidi yao upotee kabisa na Ustawi wao kuimarika”

Mama Margareth H.Kishiwa

“Katika kazi yangu ya Uwalimu nina jukumu kubwa la kusambaza elimu juu ya ustawi wa wanyama mashuleni ikiwa ni mpango mkakati wetu wa chama katika miaka mitatu ijayo mpaka ifikapo 2015.”

Juma Chande

“Ustawi wa Wanyama ni Moja ya Kuhakikisha Wanyama wanapata Mahitaji yao ya Msingi kama Chakula Bora, Malazi Bora na Matibabu sahihi”